in

Motivele pentru care șeful DNA cere Tribunalului Prahova redeschiderea parțială a urmăririi penale în Dosarul ISU Prahova – Ferma Dacilor

  • ISU Prahova trebuia în 2019 să dea o amendă de până la 100.000 de lei la pensiunea Ferma Dacilor și să-i oprească funcționarea
  • Personalul ISU este obligat să oprească funcționarea construcțiilor și amenajărilor mai mari de 200 mp care n-au autorizație de securitate la incendiu și care au ca destinație comerțul, turismul și cultura
  • Ofițerii ISU s-au limitat în 2019 la a consemna abateri cu un regim sancționator mai favorabil pentru Ferma Dacilor
  • Urmărirea penală făcută în dosar nu a fost completă, procurorul militar al DNA nu a efectuat cercetări și cu privire la modalitatea în care au fost sau nu remediate 5 din cele 6 deficiente constatate cu ocazia controlului
  • Pensiunea Ferma Dacilor nu avea,  la momentul tragediei din ziua de Crăciun, nici autorizație de construire, nici autorizație de securitate la incendiu
  • Clasarea Serviciului Militar al DNA a fost infirmată parțial de șeful DNA pe săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit
  • Clasarea a fost infirmată și pe potențialele infracțiuni de luare de mită și dare de mită în legătură cu masa de protocol oferită ISU Prahova de către Ferma Dacilor pe 7 august 2019
  • Judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Prahova urmează să ia decizia redeschiderii parțiale a urmăririi penale în acest caz

Procurorul șef DNA, Marius Voineag, a cerut joi, judecătorului de cameră preliminară al Tribunalului Prahova redeschiderea parțială a urmăririi penală în dosarul Serviciului Militar al DNA ce viza șefi și ofițeri ai ISU Prahova care au făcut controale la pensiunea Ferma Dacilor, dosar clasat tot de DNA în 2023.

Ordonanța de redeschidere a dosarului penal invocă situațiile din 2019, cuprinse și în ordonanța de clasare din 2023, și susține că pe 12 iulie 2019, prim adjunctul ISU Prahova, colonelul Dumitru Elisei Tiberiu dar și căpitanul Cristina Chelba ( la data faptelor, inspector în cadrul Inspecției de Prevenire ISU Prahova) au desfășurat o activitate de control împotriva apărării incendiilor și de protecție civilă la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, Prahova, ocazie cu care au constatat un număr de 6 nereguli/ încălcări ale situației specifice apărării împotriva incendiilor pentru care au aplicat doar sancțiunea avertismentului.

„Printre neregulile constatate, inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova au constatat încălcarea prevederilor art. 19 lit. d din Legea nr. 307/2006, reținându-se că , nu au fost puse la dispoziție documente din care să rezulte daca a fost solicitată/obținută autorizația de securitate la incendiu, pentru construcția cu destinație de alimentație publică și cazare, scd 1200 mp”, abatere care constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 45 pct. IV lit. d din Legea nr. 307/2006 cu amenda in cuantum de la 5.001 lei la 10.000 lei.

Conform art. 19 lit. c din Legea nr. 307/2006, administratorul societății FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. avea ca obligație principală ,,să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora „.

Totodată, punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, se sancționează cu amendă in cuantum de la 20.000 lei la 50.000 lei (conf. art. 45 pct. V lit. b din aceeași lege).

Se constată astfel ca această sancțiune este mai severă și trebuie aplicată distinct față de abaterea sancționată potrivit art. 45 pct. IV lit. d din Legea nr. 307/2006, reținută de inspectorii de prevenire.

Din datele și informațiile apărute recent în spațiul public rezultă ca atât la data faptelor, cât și la momentul incendiului produs în data de 26.12.2023, societatea FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. nu solicitase și nici nu deținea autorizație de securitate la incendiu, precum și nici autorizație de construire pentru unitatea controlata in cauza.

Or, potrivit art. 45 pct. VI din Legea nr. 307/2006, se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incălcarea gravii a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce privește periclitarea vietii ocupantilor și forțelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului și fumului in interiorul edificiului și la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvemului.

Criteriile pentru oprirea funcționării ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de încălcarea gravă a a cerintei de securitate la incendiu sunt reglementate de Hotararea Guvemului nr. 915 din 3 noiembrie 2015.

Astfel, personalul cu atributii de indrumare și control in domeniu, pe lângă sancțiunea principala a amenzii, sunt obligați in temeiul art. 3 alin. 1 lit. g din       H.G. nr. 915/2015 sa dispuna masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor care nu au autorizatie de securitate la incendiu, in conditiile legii, și care au aria desfășurata mai mare de 200 mp,  avand destinatia de comert, cultura sau turism, in situatia in care se constata incălcarea gravă a cerintei de securitate la incendiu, constand in faptul ca „[ …] nu au fost identificate data realizarii documentației tehnice de autorizare a lucrarilor de construcții au momentul punerii în funcțiune”.

Avand in vedere procesul-verbal de control sus-mentionat in care se retine ca unitatea verificata, aparținând operatorului economic in cauza, avea la data controlului spatii de alimentatie publica și cazare, respectiv 14 camere de închiriat, și o suprafață construit desfășurată de 1200 mp, rezulta ca imobilul in cauza face parte din categoriile de constructii pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, in concordanta cu prevederile Anexei 1 pct. 2 lit. j din H.G. nr. 571/2017 privind categoriile de constructii și amenajari care se supun avizarii și autorizarii privind securitatea la incendiu, și anume: „primire turistica, cu mai mult de 8 camere si/sau 16 locuri. pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, mini hoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanța, popasuri turistice, casuțr tip camping. pensiuni turistice urbane și rurale, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora „.

Din probele administrate in cauza, se constata ca la momentul controlului efectuat, cei doi inspectori de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu și in legatura cu acestea, au efectuat un control formal cu privire la construcția apartinand societatii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. și s-au rezumat la reținerea unor nereguli care sunt sancționate  doar cu pedepse  principale constând cel mult in amendă contravențională și  pentru  care  nu  este  prevazuta  aplicarea  masurii complementare de oprire a functionarii. (…)

Totodata, deși ofițerii I.S.U. Prahova aveau obligația legala de a constata toate neregulile existente cu privire la construcția in cauza, mai ales încălcările grave ale cerinței de securitate la incendiu, cum ar fi faptul ca nu a fost identificata data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrărilor de constructii sau momentulpunerii in functiune, care ar fi atras pe langa sanctiunea principala a amenzii și masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii unitatii controlate, aceștia s-au limitat la a consemna abateri prevazute cu un regim sanctionator mai favorabil pentru operatorul economic.

Pe de alta parte se constata ca urmărirea penala efectuata in prezenta cauza nu a fost completa, avand in vedere faptul ca din actele existente la dosarul cauzei rezulta ca procurorul militar de caz nu a efectuat cercetari și cu privire la modalitatea in care au fost sau nu remediate deficientele constatate cu ocazia controlului respectiv, efectuat de către inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova.

Or, deși in cuprinsul procesului-verbal de control nr. 4468421 din 12.07.2019 se menționeaza ca, dintre cele 6 nereguli constatate doar una dintre acestea a fost remediata cu ocazia controlului, iar pentru celelalte 5 nereguli constatate, inspectorii de prevenire au impus operatorului economic controlat sa comunice in scris catre I.S.U. Prahova, pana la data de 26.07.2019, modalitatea in care au fost remediate aceste deficiente, procurorul militar de caz nu a verificat conduita inspectorilor de prevenire și dupa momentul efectuarii controlului respectiv, avand in vedere faptul ca aceștia aveau obligatia de a urmari modalitatea de remediere a deficientelor constatate și neremediate cu ocazia controlului, și de a actiona in consecinta, actiune ce intra in continutul constitutiv al infractiunilor cercetate.

Mai mult, dupa cum s-a mentionat mai sus, din informatiile existente in spatiul public, rezulta faptul ca o serie dintre aceste nereguli nu au fost remediate nici pana in prezent, respectiv lipsa autorizatiei de securitate la incendiu și lipsa autorizatiei de construire cu privire la unitatea controlata, apaținand societatii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L.

În aceste condiții, motivarea procurorului militar de caz care și-a întemeiat soluția de clasare pe motivul ca probele administrate nu au oferit alte indicii cu valoare probatorie care sa obiectiveze săvârșirea faptelor și sa conduca dincolo de orice dubiu la răstumarea prezumtiei de nevinovatie, nu poate fi primita ca fundamentata, avand in vedere faptul ca urmărirea penală nu este completa, nefiind administrate toate probele posibile și necesare lămuririi situației de fapt sub toate aspectele, astfel cum au fost expuse mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, se impune infirmarea parțiala a soluției de clasare și redeschiderea urmăririi penale cu privire la faptele clasate la punctul 4 din dispozitivul ordonanței nr. 64/P/2020 din data de 21.03.2023, in vederea continuării cercetărilor”, se arată în ordonanța de redeschidere a cazului.

Ca atare, șeful DNA a infirmat parțial clasarea din 21 martie 2023 a Serviciului Militar al DNA, referitoare la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, și de luare de mită și dare de mită în legătură cu activitatea de control desfășurată în datele de 10 și 12 iulie 2019, în legătură cu masa de protocol oferită ISU Prahova de către Ferma Dacilor pe 7 august 2019.

Judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Prahova urmează să ia decizia redeschiderii parțiale a urmăririi penale în acest caz.

Citește și

The post Motivele pentru care șeful DNA cere Tribunalului Prahova redeschiderea parțială a urmăririi penale în Dosarul ISU Prahova – Ferma Dacilor appeared first on Aleph News.

potrivit alephnews
Acest material este publicat de alephnews.ro distribuit prin mecanismul RSS. Potrivit Legii nr. 8/1996 informațiile de presă nu sunt opere cu drept de autor și nu poartă drepturi de autor.
Salt la sursă
știrea a fost scrisă pe alephnews.ro de jurnalistul Matei Sorina

What do you think?

Written by GoNews

Rusia a lansat cel mai mare atac asupra Ucrainei de la începutul războiului: 122 de rachete și 36 de drone

STUDIU. ChatGPT minte în situații de stres. Cum l-au provocat cercetătorii