in

Ministerul Economiei: „Ferma Dacilor voia 3 stele, nu a îndeplinit criteriile. A funcționat fără clasificare, a fost amendată, apoi a cerut o stea”

  • 7 oameni au murit în incendiu.
  • Familia Ferma Dacilor: „Așteptăm cu nerăbdare investigațiile autorităților pentru un răspuns și din primul moment colaborăm cu ele pentru a-l găsi. Nu va aduce liniște inimilor noastre, dar măcar vom porni de undeva”.
  • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, despre Ferma Dacilor: „S-au cerut 3 stele, nu a îndeplinit criteriile, a funcționat fără clasificare și a fost amendată, apoi a cerut 1 stea”.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat un comunicat privind Ferma Dacilor.

În contextul tragicului eveniment de la Ferma Dacilor, din Tohani, județul Prahova transmitem sincere condoleanțe familiilor îndoliate!

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului aduce totodată și următoarele clarificări :

Potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Turism (OPANT) nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism cu modificările și completările ulterioare, clasificarea structurilor de primire turistice constituie o formă de atestare a nivelului de confort și a ofertei de servicii.

În sensul normei sus-menționate, la art. 2, litera d), prin certificat de clasificare se înțelege documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor si a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare și/sau alimentaţie publică.

Procedura de clasificare nu semnifică însă că operatorul economic poate eluda toți ceilalți pași legali, necesari obținerii autorizației de funcționare, așa cum este specificat și de articolului 13, alin. 2 din capitolul IV al Ordinului pentru aporbarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, din 10 iunie 2013: obținerea autorizației provizorii de funcționare sau a certificatului de clasificare, nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, de obținerea autorizațiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu și protecția muncii, după caz.

În ceea ce privește situația referitoare la documentația depusă de S.C. FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L., pentru clasificare, în urma verificării bazei de date a Direcției Autorizare și Monitorizare – Direcția Generală Turism precizăm faptul că la data de 06 martie 2017 societatea menționată a depus în acest sens un dosar pentru autorizarea unor camere de închiriat categoria 3 stele și a unui restaurant pensiune categoria 2 stele.

Însă, deși după verificare documentelor a fost emisă o autorizație de clasificare provizorie, în 27 martie 2017, la vizita echipei de control pe teren din data de 12 aprilie 2017 au fost constatatate mai multe aspecte neconforme și a fost întocmită o notă de clasificare, cu nr. 5158/12.04.2017, prin care au fost dispuse o serie de măsuri de remediere, cu termen de 7 zile conform art. 8, al. 4 al OPANT, din 10 iunie 2013. Dat fiind faptul că termenul legal nu a fost respectat dosarul pentru autorizare a fost clasat și a fost facută o notificare de reluare a procedurii pentru depunerea unui nou dosar.

Conform datelor furnizate de Direcția Control, urmare a sesizării nr.28704/14.11.2017 a fost demarată o verificare în urma căreia la data si ora controlului, în urma prezentării la invitația nr. 0416 lăsată in data de 04.12.2017 au fost verificate documentele puse la dispozitie și s-a constatat că unitatea funcționa făra a deține certificat de clasificare eliberat de Ministerul Turismului. Astfel societatea a fost sancționată conform HG 1267/2010, art.16(1), lit.a cu amenda în valoare de 40.000 RON.

Ulterior, în data de 28 dec 2017, a fost depus un alt dosar cu solicitarea clasificarii unor camere de închiriat categoria 1 stea. În data de 9 ianuarie 2018 a fost emisă un nou act de clasificare provizorie, iar în data de 28 martie 2018 a fost făcuta vizita în teren de către o echipa și apoi emis certificatul de clasificare 31496/27.04.2018 pentru tipul de structura Camere de închiriat categoria 1 stea, pentru 14 spații de cazare cuprinzând 28 locuri.

Așadar, în vederea acordării certificatului de clasificare, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a solicitat, conform OPANT 65/2013, art. (4), pentru nivelul de clasificare cerut de S.C FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L, respectiv camere de închiriat, categoria 1 stea, strict următoarele documente:

a) cerere standardizată;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă.

În acest caz, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru autorizarea funcționării sale solicitantul are și obligația depunerii declarației-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului şi protecției muncii, pentru activitățile precizate.

În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);
c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz.

În concluzie se constată că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea procedurii de clasificare, în situația dată, nu avea atributul de a solicita alt tip de documente, cum ar fi autorizația de construcție, certificatul de urbanism sau autorizația de securitate la incendiu, emiterea și verificarea acestora fiind în competența primăriei comunei Gura Vadului și a ISU Prahova.

Citește și

The post Ministerul Economiei: „Ferma Dacilor voia 3 stele, nu a îndeplinit criteriile. A funcționat fără clasificare, a fost amendată, apoi a cerut o stea” appeared first on Aleph News.

potrivit alephnews
Acest material este publicat de alephnews.ro distribuit prin mecanismul RSS. Potrivit Legii nr. 8/1996 informațiile de presă nu sunt opere cu drept de autor și nu poartă drepturi de autor.
Salt la sursă
știrea a fost scrisă pe alephnews.ro de jurnalistul Sandu Maria

What do you think?

Written by GoNews

Marcel Ciolacu: „După 13 ani, în sfârșit România va intra în Schengen! Avem acord politic în această privință!”

„Omenirea nu e pregătită pentru încă o pandemie”. Ce plan are OMS pentru gestionarea crizelor