in

Invitație către instituțiile publice pentru contribuția la eficiența energetică a clădirilor

Agenția de Eficiență Energetică anunță demararea procedurii de raportare a consumului de energie de către instituțiile publice prin intermediul Sistemului Informațional de Management al Energiei (SIME).

Această inițiativă se încadrează în prioritățile de digitalizare, concentrându-se pe identificarea și prioritizarea clădirilor publice în vederea finanțării din surse bugetare sau partenere ale Guvernului. SIME acționează ca un instrument esențial pentru monitorizarea, analiza și controlul performanței utilizării energiei, apei și costurilor în clădirile publice, precum și în sediile instituțiilor și autorităților publice.

Raportarea datelor în SIME este crucială pentru calculul unui set de indicatori obiectivi, facilitând astfel dezvoltarea unui portofoliu de proiecte și identificarea surselor de finanțare potențiale. Managerii instituțiilor publice sunt îndemnați să introducă date relevante despre clădirile pe care le dețin sau utilizează, precum și consumul de energie, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Agenția de Eficiență Energetică (AEE).

Este important de menționat că clădirile care nu furnizează datele solicitate vor face imposibilă calcularea indicatorilor necesari pentru evaluarea potențialei finanțări a măsurilor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă. SIME reprezintă instrumentul unic pentru colectarea datelor, identificarea și prioritizarea clădirilor publice viitoare destinate eficientizării energetice în programele de finanțare în sectorul public în curs de dezvoltare.

Subliniem că SIME este în prezent implementat și administrat cu sprijinul A.O. “Green City Lab Moldova”, care furnizează asistență tehnică instituțiilor în procesul de introducere a datelor în sistem. Conform deciziei Comisiei guvernamentale pentru coordonarea măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2023-2024 și atenuare a impactului crizei energetice, Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de publicarea datelor privind consumul și costurile energiei și a apei în clădirile publice, bazându-se pe informațiile din SIME. Furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze naturale și prestatorii serviciului de apă vor furniza informațiile solicitate la cererea Agenției pentru Eficiență Energetică.

What do you think?

Written by Redactie goNEWS

Apel către guvern pentru vaccinuri direcționate împotriva Gonoreei

Săpunul inovator geniul adolescent în lupta împotriva cancerului de piele