in

ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTELOR DE ACT NORMATIV

Primăria Municipiului București anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:

–  Proiect de hotărâre privind încetarea activitații Centrului Cultural “Lumina”, serviciu public de interes local al Municipiului București;

– Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Metropolitan de Educație și Cultură IOAN I DALLES, serviciu public de interes local al Municipiului București;

– Proiect de hotărâre privind încetarea activității Casei Artelor “Dinu Lipatti” serviciu public de interes local al Municipiului București;

– Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului de Protecție a Plantelor București, serviciu public de interes local al Municipiului București;

– Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Cultural EXPO ARTE, serviciu public de interes local al Municipiului București.

Documentația poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituției – www.pmb.ro;  link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

  – la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42sector 5, în zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.09.2023.

– prin site-ul www.pmb.ro;

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.roproiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro.

-prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Direcția Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.

Materialele vor fi transmise cu  menționarea denumirii proeictului.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până Ia data de: 18 octombrie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Telefon: 0213055500 interior 3021, 3022, 3109.

Direcția de Presă

05 septembrie 2023

What do you think?

Written by GoNews

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Sibiu

Ce metode au folosit romanii sa-si reduca ratele la credite