CCR: Amenzile din starea de urgență, NECONSTITUȚIONALE

Toate sancțiunile aplicate în starea de urgență sunt neconstituționale, după modificarea făcută prin Ordonanța 34/2020, care le majora. CCR constată că ”stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.” Astfel, fie că vorbim de persoanele fizice, fie de cele juridice, toate pot face contestații la amenzile primite. 

Articolul 28 din OUG 1/1999, modificat prin OUG 34/2020, prevede, cu privire la sancțiuni, următoarele: 

1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Articolul 9 invocat arată astfel: 

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

CCR a decis, în acest caz că ”prin sintagma „nerespectarea prevederilor art.9 constituie contravenţie” califică drept contravenție încălcarea obligaţiei generale de a respecta și de a aplica toate măsurile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite, fără a distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravenţională. În mod implicit, stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. (…)  În concluzie, Curtea a constatat că prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.”

Întrebată dacă, prin decizia CCR, toate sancțiunile aplicate persoanelor fizice și juridice în starea de urgență sunt neconstituționale, aici referindu-ne la toate sancțiunile pentru persoanele fizice, dar și la amenzile primite de operatorii economici, Renate Weber, Avocat al Poporului, ne-a spus că ”noi asta am reclamat, că textul nu e previzibil, judecătorii CCR au constatat că am avut dreptate, dar, în principiu, sigur că da, decizia s-a luat cu privire la tot, pentru că CCR se referă la articolul 28, cu trimitere la art. 9, care este extrem de general. De fapt, ce trebuie să respectăm? Ceva, tot, orice? Tot regimul contravențiilor este foarte prost făcut.”. 

Sursa: DCnews.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: